Vluchtlingen jongeren willen zich laten

In 2016 heeft Stichting Somali4all het project vluchtelingen jongeren willen zich laten zien ontwikkelt. De reden hiervan was dat vluchtelingen jongeren vormen in toenemende mate een probleemgroep binnen de Nederlandse samenleving. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel van hen voortijdig hun school of opleiding verlaten, soms overvloedig alcohol en drugs gebruiken, overlast veroorzaken, zelfs met justitie aanraking komen en werkloos zijn zonder al te veel perspectief. Een aantal van hen dreigt daardoor de aansluiting met de maatschappij te missen en in een kansloze positie terecht te komen.

Stichting Somali4all heeft een project ontwikkelt waarbij een groep vluchtelingen jongeren met verschillende achtergronden in Amsterdam en Zwolle bij elkaar is gebracht. Zij zijn allereerst met elkaar in gesprek gegaan over hoe zij hun weg hierin de sameleving hebben kunnen vinden en hoe zij naar de toekomst kijken en welke mogelijkheden en problemen zij hierin tegen komen.

Training acteren en film  maken:

Vervolgens krijgen de deelnemers een training aangeboden waarin aandacht wordt besteed aan het schrijven van een scenario, acteren, zelf presentatie, het ontwikkelen van een film  en wat daarbij komt kijken.

Productie van korte films

Hierna gaan de jongeren op basis van hun eerdere gesprekken een korte film maken over de mogelijkheden e/of problemen die zij ervaren in de samenleving dan wel hoe zij hun eigen toekomst zien. Hieervo worden de deelnemers in kleine groepjes gezet wat een aantal films moet gaan opleveren.

Presentatie van films

De geproduceerde films worden daarna vertoond voor bijeenkomsten van ouders, Nederlandse jongeren en een bijkomst speciaal voor meisjes. Na de vertoning van de film zal met de aanwezigen hierover in gesprek worden gegaan.

Het project wordt afgesloten met een slot bijeenkomst.