Amsterdam,20 juni 2020

Stichting Somali4all

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Somali4all voor de jaren 2020 tot 2025.
Hierin leest u over de ambities van de stichting. Somali4all is een organisatie van en voor Somalische Vluchtelingen. Zij is in 2006 opgericht met als doel de Somalische gemeenschap te informeren over ontwikkelingen in zowel Nederland als Somaliƫ. Hiervoor worden meerdere media gebruikt, zowel in Nederland als in het buitenland.

Het beleidsplan is door het stichtingsbestuur vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan het bestuur ondersteuners aangeeft welke koers en welke taken in de komende vijf jaar zullen worden uitgevoerd. De koers en de taken worden door het beleidsplan helder gemaakt.
Daar geeft het stichtingsbestuur mee aan wat en wie zij zijn en wat de grenzen zijn van hun
inspanningen. Het beleidsplan dient tevens een leidraad te zijn voor toekomstige bestuursleden. Het
bestuur wil nadrukkelijk geen statisch plan uitgeven. Zo nodig zal dit plan van jaar tot jaar worden
bijgesteld.
Na de accordering van het beleidsplan zijn hierin de activiteiten beschreven die het bestuur van de stichting op korte termijn wil ondernemen om bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen.
Hoewel de toekomst een aantal onzekerheden kent gaat het bestuur van de Stichting – daarin
gestimuleerd door het enthousiasme van velen – met veel vertrouwen deze toekomst tegemoet.

Osman Abukar
voorzitter Stichting Somali4all.

De statuten zijn op te vragen bij de secretaris van de Stichting Somali4all.
Het beleidsplan voor de periode 2020-2025 is op 20 juni 2020 door het bestuur vastgesteld.

(Visited 40 times, 1 visits today)