Amsterdam, 6 juni 2020

Stichting Somali4all

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Somali4all voor de jaren 2020 tot 2023.
Hierin leest u over de ambities van de stichting. Somali4all is een organisatie van en voor Somalische vluchtelingen. Zij is in 2006 opgericht, met als doel de Somalische gemeenschap te informeren over ontwikkelingen in zowel Nederland als in Somalië. Hiervoor worden meerdere media gebruikt, zowel in Nederland als in het buitenland.

Het beleidsplan is door het bestuur vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan voor het bestuur en sponsors/ondersteuners,  de richting aangeeft waarin voor de komende 3 jaar de activiteiten zullen worden uitgevoerd. Koers en taken moeten door middel van dit plan helder worden gemaakt.
Daarmee geeft het stichtingsbestuur aan wat en wie zij zijn en wat de grenzen zijn van hun inspanningen. Het beleidsplan dient tevens een leidraad te zijn voor toekomstige bestuursleden. Het bestuur wil nadrukkelijk geen statisch plan uitgeven. Zo nodig zal dit plan van jaar tot jaar worden bijgesteld.
Na accordering van het beleidsplan zijn ook de activiteiten beschreven die het bestuur van de stichting in de komende periode wil ondernemen, om bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen.
Hoewel de toekomst een aantal onzekerheden kent, gaat het bestuur van de stichting met veel vertrouwen deze toekomst tegemoet, mede gestimuleerd door het enthousiasme van velen.

De missie van de stichting:
Stichting Somali4all houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van het huidige imago van Somaliërs. Dit doet de stichting door over hen te informeren. Televisie en internet bieden hiervoor een platform. Hiermee wil de Stichting Somali4all aandacht besteden aan onderwerpen die interessant zijn voor zowel de oudere- als de jongere generatie Somaliërs. De stichting wil daarnaast de uitzendingen ook interessant maken voor niet-Somaliërs. Dit met het doel meer begrip kweken voor elkaars ideeën en standpunten.
Daarbij wil de Stichting Somali4all (jonge) Somaliërs betrekken bij de duurzame ontwikkeling van hun land van herkomst.

Kortom:
Enerzijds houdt Somali4all zich bezig met de integratie, participatie, emancipatie en beeldvorming van de Somaliërs in Nederland, anderzijds wil Somali4all de Somalische gemeenschap in Nederland betrekken bij de duurzame ontwikkeling van hun vaderland.

Osman Abukar
voorzitter Stichting Somali4all.

De statuten zijn op te vragen bij de secretaris van de Stichting Somali4all.
Het beleidsplan 2020-2023 is in het voorjaar van 2020 door het bestuur vastgesteld.