Missie en Visie
Stichting Somali4all houdt zich enerzijds bezig met het verbeteren van het huidige imago van Somaliërs door te informeren over hen. Het Internet biedt hiervoor het platform. Verder wil Stichting Somali4all via dit platform aandacht besteden aan onderwerpen interessant zijn voor zowel oudere als jongere generatie Somaliërs en daarnaast de uitzendingen ook interessant maken voor niet-Somaliërs. Dit met als belangrijkste doel meer begrip van beide zijde voor het kweken van wederzijds begrip.
Anderzijds wil Stichting Somali4all de (jonge) Somaliërs betrekken bij de duurzame ontwikkeling van hun land van herkomst.
Kortom:
Enerzijds houdt Somali4all zich bezig met de integratie, participatie, emancipatie en beeldvorming van de Somaliërs in Nederland, anderzijds wil Somali4all de Somalische gemeenschap in Nederland betrekken bij de duurzame verdere opbouw van hun vaderland.

(Visited 22 times, 1 visits today)