Missie van de stichting
Stichting Somali4all houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van het huidig imago van Somaliërs door over hen te informeren. Televisie en Internet bieden hiervoor een platform. Hiermee wil de Stichting Somali4all aandacht besteden aan onderwerpen die interessant zijn voor zowel de oudere als de jongere generatie Somaliërs. De stichting wil daarnaast de uitzendingen ook interessant maken voor niet-Somaliërs. Dit met het doel meer begrip kweken voor elkaars ideeën en standpunten.
Daarbij wil de Stichting Somali4all (jonge) Somaliërs betrekken bij de duurzame ontwikkeling van hun land van herkomst.
Kortom:
Enerzijds houdt Somali4all zich bezig met de integratie, participatie, emancipatie en beeldvorming van de Somaliërs in Nederland, anderzijds wil Somali4all de Somalische gemeenschap in Nederland betrekken bij de duurzame ontwikkeling van hun vaderland.