PROJECTEN

Veel vluchtelingen jongeren die naar Nederland komen hebben weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem. Ze zijn het onderwijs in het land van herkomst gewend en merken dat hier hele andere eisen aan hen gesteld worden en van hen verwacht wordt op een andere manier te leren.

Projecten in het land van herkomst

Stichting Somali4all wil graag helpen met armoedebestrijding door het opzetten van kleinschalige projecten in Somalië. Daarbij focussen we op educatieve projecten die de zelfredzaamheid van de Somalische bevolking bevorderen. Somali4all richt zich daarbij vooral op de meeste kwetsbare groep, namelijk: vrouwen en kinderen.

Zonnepanelen voor het Garba-Dadar Community Hospital

Het Garba-Dadar Community Hospital in het noordwesten van Somaliland, is een regionaal hospitaal voor de bevolking uit de Adwal en Sedel regio. De bouw van het hospitaal is een initiatief van de lokale bevolking en uit nood ontstaan. De toegang tot basale medische zorg voor de lokale bevolking in de regio is zeer beperkt. Voor 1000 zwangere vrouwen is er 1 verloskundige. De regio kent de hoogste sterftecijfers van Somaliland. In 2021 is in samenwerking met de lokale bevolking en met fondsen van de Nederlandse stichting Somali4all het 100 bedden tellende Gabar-Dadar Community Hospitaal gebouwd.  De reden voor het initiatief om het Garba-Dadar Community Hospital te bouwen is ontstaan doordat het dichtstbijzijnde ziekenhuis zich op zo’n 100 km afstand van de regiohoofdstad Borama bevindt. Door het ontbreken van een infrastructuur is het voor de bevolking een lange en moeilijke reis. Door het tekort aan geschoold medisch personeel heeft de lokale bevolking hierdoor niet of nauwelijks toegang tot basale gezondheidszorg. Somali4all (www.somali4all.com) is een initiatief van en voor Somalische vluchtelingen vanuit de Somalische diaspora in Nederland. Ondanks dat de inrichting nog niet compleet is, is het ziekenhuis direct na de voltooiing in 2021 in gebruik genomen. Ook na de ingebruikname van het hospitaal blijft de stichting Somali4all het Garba-Dadar Community Hospital vanuit Nederland ondersteunen, met onder andere de inrichting en energie voorziening van het hospitaal.

De huidige energie voorziening van het hospitaal bestaat uit een oude generator uit Nederland. Deze generator loopt tegen het einde van zijn technische levensduur aan. Daarbij is door de stijging van de brandstofprijzen de elektriciteitsvoorziening middels een aggregaat een te kostbare zaak. In de huidige situatie wordt er 80 liter brandstof per dag verbruikt om het hospitaal van elektriciteit te voorzien. Naast de investerings- en lopende kosten voor een nieuwe generator heeft het gebruik van zonnepanelen een positief effect op de milieubelasting. Met zoveel zonuren in Somaliland is het gebruik van zonne-energie voor de elektriciteitsvoorziening van het Garba-Dadar Community Hospital de meest voor de hand liggende oplossing. Om te komen tot een duurzame oplossing is Somali4all een nieuwe fondsenwervings-campagne gestart om het Garba-Dadar Community Hospital te helpen met de aanschaf van de zonnepanelen.

Met de installatie van zonnepanelen zetten wij als Somali4all een nieuwe stap om het Garba-Dadar Community Hospital toekomstbestendig te maken. Alleen met uw steun kunnen we dit mogelijk maken en zorgen wij ervoor dat ook in de toekomst de bevolking toegang blijft houden tot basale medische zorg in de regio. Daarom vragen wij namens het Garba-Dadar Community Hospital en de stichting Somali4all u om uw donatie om dit mogelijk te maken.

Stichting Somali4all wil alle organisaties bedanken voor ondersteuning van deze projecten.

Projecten in Nederland

Wij de afgelopen jaren een aantal projecten ontwikkeld waarvan de belangrijkste is:

  • Project: Vluchtelingen jongeren willen zich laten zien.

Een project waarbij een groep van 20 jongeren in Amsterdam met elkaar in gesprek zijn gegaan over waar zij in het dagelijks leven tegen aan lopen en hoe zij naar hun identiteit en toekomst kijken. Vervolgens hebben de jongeren een training gekregen in het werken met audiovisuele middelen vooral film en geluid. Met deze kennis hebben zij een aantal korte filmpjes gemaakt over hun leven en waar zij tegen aan lopen. Deze zijn vertoond aan andere jongeren in beide steden. Ook zijn een aantal van deze filmpjes vertoond op het buurt filmfestival in Amsterdam.

  • Project: Intern training en werkconferentie.

Stichting Somali4all wil een interne training en werkconferentie organiseren voor de vrijwilligers/ leden van Stichting Somali4all.We bestaan uit een team met verschillende achtergronden.

Stichting Somali4all wil alle organisaties bedanken voor hen ondersteuning.