De organisatie

Somali4all is een organisatie van en voor Somalische Vluchtelingen. Zij is in 2006 opgericht met als doel de Somalische gemeenschap te informeren over ontwikkelingen in zowel Nederland als Somalië. Hiervoor worden meerdere media gebruikt, zowel in Nederland als in het buitenland.

Het nummer van de stichting Somali4All bij de Kamer van Koophandel is: 342 469 998
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is: 815 743 567

De organisatie Somali4all bestaat uit een grote groep van ongeveer 30 enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit drie personen, die zorgen voor de aansturing en coördinatie van de activiteiten.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Naam Functie
Osman Mohamed AbukarVoorzitter
Nohadin HassanPenningmeester
Mohamed Hassan OsmanSecretaris

Wat doet het bestuur?

v.l.n.r. Nohadin Hassan (penningsmeester), Osman Mohamed Abukar (voorzitter) en Mohamed Hassan Osman (secretaris)

De taak van het bestuur is om te controleren of het doel van de stichting wordt bereikt.

De voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:

• leidt de vergaderingen.
• leidt het bestuur, neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
• vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.

De secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

• schrijft brieven en andere stukken namens de organisatie.
• bewaart de inkomende post en bewaart kopieën van verzonden brieven.
• maakt verslagen en notulen van vergaderingen.
• houdt de ledenlijsten bij.

Salto Award met Somali4All

De penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft daarnaast de volgende taken:

houdt de kas bij en controleert de bankrekeningen.
verricht en ontvangt betalingen.
maakt de financiële jaarverslagen en bewaakt de plannen van het bestuur
aan de hand van de begroting.

Een van de belangrijkste activiteiten van Somali4all is het produceren van een wekelijks videoprogramma. Hierin wordt verteld over zaken als cultuur, onderwijs . Er wordt algemene informatie gegeven. Hiermee hopen de makers de communicatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen. De hoop is dat uiteindelijk doelen als integratie en emancipatie zullen worden bereikt.

Somali4all wordt uitgezonden op www.somali4all.com. Somalische jongeren uit heel Nederland werken hier aan deze opnames mee. De inhoud is laagdrempelig, zonder moeilijke taal en gaat in op wat er op dat moment leeft en wordt besproken binnen de Somalische gemeenschap in Nederland. Om een groot publiek te bereiken en de en te zorgen voor betrokkenheid is gekozen voor steeds twee dezelfde programma’s: Om de programma’s zowel in het Somalisch en het Nederlands uit te zenden.

Somali4All in BuurtTV

De programma’s bestaan uit o.a.:
· Reportages
· Interviews
· Documentaires
· Culturele programma’s
· Somalische films/ toneel

De resultaten:
Herkenbaarheid: de meeste kijkers zien dat door de programma’s een stem wordt gegeven aan Somaliërs. Het vertrouwen van Somaliërs in de Nederlandse samenleving groeit en geeft hen een groeiend gevoel van eigenwaarde. Dit blijkt onder meer uit de vele reacties op de uitzendingen. Daarnaast krijgt de redactie veel tips en ideeën binnen. Deze zijn altijd positief en laten zien dat men trots is op de eigen afkomst en de weergave hiervan in de programma’s.

Naast de bovengenoemde activiteiten organiseren wij ook:
· Trainingen in het werken met camera’s en beeldbewerking.
· Cursussen in werken met media;
· Cursussen werken met computers;
· Themabijeenkomsten;
· Discussiebijeenkomsten.

Tevens hebben wij de afgelopen jaren een aantal projecten uitgevoerd. Een van de meest belangrijke en succesvolste is:

Project: “Vluchtelingen jongeren willen zich laten zien”Een groep van circa 20 jongeren uit Amsterdam waren met elkaar in gesprek gegaan over allerlei zaken waar zij in het dagelijks leven tegen aan liepen en hoe zij zichzelf en hun toekomst zien. Vervolgens kregen 

deze jongeren een training in het werken met videocamera’s, filmen en geluid opnemen. Met deze kennis hebben zij een aantal korte filmpjes gemaakt over hun eigen leven. Deze zijn vertoond aan andere jongeren. Ook zijn een aantal van deze filmpjes vertoond op een buurtfilmfestival in Amsterdam.

Leden en vrijwilligers van Somali4All

Doelstelling:

• Bevorderen dat jongeren uit hun isolement komen;
• Bevorderen van zelfredzaamheid;
• Het inzicht vergroten van de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
• Het leren ontdekken van de eigen kwaliteiten en talenten;
• Het stimuleren om werkervaring op te doen;
• Jongeren een richting geven;
• Positieve ervaringen zichtbaar maken voor andere jongeren.