Project: Afrikaanse jongeren willen mee doen

Veel vluchtelingen jongeren die naar Nederland komen hebben weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem. Ze zijn het onderwijs in het land van herkomst gewend en merken dat hier hele andere eisen aan hen gesteld worden en van hen verwacht wordt op een andere manier te leren. Zo wordt er van hen verwacht op een hele brede wijze naar problemen te kijken, na te denken over bepaalde zaken en zich daarover een eigen mening te vormen. Ook de zelfstandigheid en zelfredzaamheid die hier wordt gevraagd brengt hen in verwarring. Daarnaast vinden zij het moeilijk werk te vinden en te voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden.
In dit project willen wij jongeren uit hun isolement halen en meer zelfredzaam maken en inzicht geven in hun kwaliteiten en mogelijkheden. Van daaruit wordt dan door middel van maatschappelijke trajecten jongeren toegeleid naar opleidingen en werk met behulp van een coaching programma. Dit hele traject zal worden vastgelegd op film en getoond worden aan andere jongeren.
Het project omvat de volgende activiteiten: *Startbijeenkomst
*Training vergroten zelfredzaamheid *Training kwaliteiten en keuzes *Vastlegging op film
* Bijeenkomsten met andere jongeren *Evaluatie en verspreiding van resultaten. Duur project:
2 jaar
Doelgroep:
Afrikaanse jongeren (jongens en meisjes) in de leeftijd van 17 tot 30 jaar. Elk jaar zullen 12 jongeren aan het project deelnemen en in totaal 24 jongeren
Start project: 1 januari 2020